Bab 11 Jenis-jenis Jamu Tradisional

Pada bab 11 berisi berbagai macam resep jenis jamu tradisional yang memiliki kualitas pengobatan yang berbasis kearifan lokal, yaitu:

  1. Sakit boreg (329)
  2. Pangombenipun (330)
  3. Pilisipun
  4. Sakit encok (331)
  5. Plisipun tiyang sakit encok
  6. Jampi parem taun kangge tiyang estri mentas rencang rare
  7. Jampi parem taun (333)
  8. Jampi pangombenipun saben enjing (334)
  9. Toya pangombenipun saben enjing
  10. Pangombenipun saben wanci enjing
  11. Jampi kangge panganten enggal (335)
  12. Pangluntutipun
  13. Sakit lambung (336)
  14. Omben-ombenanipun
  15. Toya pangombenipun sepisan saben jam 5 enjing
  16. Jampi sawanan, tumrap rare supados boten kenging sawan (337)
  17. Sakit panas ing nglebet
  18. Jampi tiyang nem saben badhe tilem (338)
  19. Sakit encok
  20. Pangombenipun
  21. Jampi panas tis
  22. Borehipun
  23. Jampi pangombenipun tiyang kaserepen
  24. Sakit panas (339)
  25. Pangombenipun
  26. Sakit kemanden
  27. Jampi sakit nguyuh (340)
  28. Ombe-ombenipun
  29. Jampi sakit nguyuh kagem tiyang sepuh
  30. Toya pangombenipun
  31. Pangombenipun santun warni
  32. Jampi wawratan rah ingkang sampun lami (341)
  33. Toya pangombenipun
  34. Jampi wawratan kangge rare utawi tiyang sepuh
  35. Toya pangombenipun
  36. Pangombenipun sanes warni
  37. Sakit ulet-ulet
  38. Toya pangombenipun (343)
  39. Pangombenipun kamatus
  40. Sakit ulu hati
  41. Toya Pangombenipun
  42. Santun warni (344)
  43. Toya pangombenipun
  44. Jampi dilem
  45. Toya pangombenipun (345)
  46. Pangombenipun tiyang estri sakit dilem
  47. Sakit sukunipun sabuh, saking asrep
  48. Sakit ampeg/asma (346)
  49. Sakit watuk
  50. Jampi kangge tiyang taksih enom
  51. Jampu watuk santun warni (347)
  52. Sakit watuk
  53. idem
  54. idem
  55. Jampi angendhakaken kuwaya tumrap tiyang darbe rare (348)
  56. Toya pangomben lengkangipun tiyang rencang rare (349)
  57. Sakit cika-cika
  58. Toya pangombenipun
  59. Jampi usus tumrap tiyang mejen (350)
  60. Jampi pangombenipun tiyang sakit mejen (351)
  61. Jampi bubuk kangge tiyang susah buang toya besar
  62. Jampi badan abuh tuwin tatu
  63. Jampi tambahan kangge jampi godhog wau (352)
  64. Jampi tatu lami boten saras, tuwin badan abuh, lesu
  65. Sakit muntah-muntah (353)
  66. Sakit seterpis
  67. Jampi kangge rare umur 3 taun
  68. idem
  69. Jampi kangge rare umur 5 taun
  70. Jampi kangge rare tuwin tiyang sepuh ising-isingen (354)
  71. Jampi rare ising-isingen umur 7 tuwin 9 taun
  72. Toya pangombenipun
  73. Tapelipun (355)
  74. Jampi tiyang wawratan slim
  75. Toya pangombenipun
  76. Sakit cacingen rare umur 1-3 taun (356)
  77. Tapelipun
  78. Toya pangombenipun (357)
  79. Jampi sakit mejen kangge rare 6 wulan – 3 taun
  80. Santun warni
  81. idem
  82. idem
  83. Jampi mejen tumrap rare 9-12 wulan, utawi kenging kangge tiyang umur 20 taun (358)
  84. Tapelipun
  85. Toya pangombenipun
  86. Jampi rare umur 7-9 taun, utawi prayogi kangge tiyang umur 20 taun
  87. Tapelipun (359)
  88. Toya pangombenipun
  89. Jampi rare alit kang kenging sawan
  90. Toya kangge kemu tiyang porestrum (360)
  91. Sanes warni
  92. Jampi menawi toya susu boten medal
  93. Santunwarni (361)
  94. idem
  95. idem
  96. idem
  97. Jampi kangge cawik tiyang mentas rencang rare (362)
  98. idem
  99. Toya kangge cawik tiyang rencang rare
  100. idem
  101. Jampi tatu (363)
  102. Toya kangge ngumbah tatu
  103. Sanes warni
  104. idem
  105. Jampi sakit ambeyen (364)
  106. Jampi ambeyen
  107. idem
  108. Jampi ambei ngedalaken rah
  109. idem
  110. idem
  111. Jampi ambeyen
  112. Jampi ambeyen sekar, manawi badanipun medal abrit-abrit pating dalemok (365)
  113. Damel bumbu amber
  114. Jampi mengi taksih enggal (366)
  115. Jampi sakit mengi kang sampun lami
  116. Jampi mengi tuwin ampeg
  117. Jampi ampeg rekaos
  118. Jampi mengi tuwin asma (367)
  119. Sanes warni
  120. Jami asma kange lare 3 wulan ngantos ageng
  121. Sanes warni
  122. Jampi wawratan rah kangge tiyan sepuh utawi rare
  123. Sanes warni
  124. Jampi wawratan rah kangge rare (368)
  125. Jampi kangge weteng kembung kangge rare 3-5 wulan
  126. Jampi rare diare
  127. Sakit diare (369)
  128. Tapelipun rare wawratan
  129. Jampi wawratan rah sanesipun (370)
  130. Tapel rare wawratan saha kembung (371)
  131. Jampi wawratan sakit sanget
  132. Jampi wawratan umbel tandha wonten cacingipun umur 2 dumugi 2 ½ taun
  133. Jampi diare lare umur 3-4 taun (372)
  134. Jampi rare 7-9 wulan
  135. Jampi sakit diare lare 7-9 wulan (373)
  136. Jampi sakit diare lare 3-5 taun
  137. Jampi sakit diare lare 7-9 wulan
  138. Jampi diare lare 5-7 wulan (374)
  139. Jampi diare lare alit
  140. Sakit diare kangge lare
  141. idem
  142. idem
  143. Sakit susah buang toya besar (375)
  144. Toya pangombenipun (376)
  145. Jampi rare 7-9 wulan tansah kera
  146. Jampi sanesipun
  147. Jampi wawratan rah lare akng umur 2-3 taun
  148. Toya pangombenipun (377)
  149. Tapelipun
  150. Tetedham tiyang wawratan rah
  151. Jampi lare wawratan rah
  152. Sanes warni yen medal bolipun (378)
  153. Toya pangombenipun
  154. idem
  155. Jampi lare wawratan rah
  156. Jampi lare wawratan rah umur 2-3 taun
  157. Tapelipun (379)
  158. Jampi badan lesu
  159. Jampi kangge lare boten saged wawratan
  160. Jampi kangge tiyang boten saged wawratan (380)
  161. Jampi kangge lare boten saged wawratan
  162. Jampi kangge umur 20-25 taun boten saged wawratan
  163. Jampi kangge lare umur 1-2 taun
  164. Sakit kembung wetengipun (381)
  165. Sakit kembung kangge lare umur 8-12 wulan
  166. idem
  167. Jampi kangge lare sakit cacingen umur 8-12 wulan
  168. idem
  169. idem
  170. Jampi kangge lare sakit muntaber umur 2-3 taun (383)
  171. Jampi kangge lare sakit muntaber umur 5-8 wulan (384)
  172. Jampi kangge lare sakit muntaber umur 2-3 tahun
  173. idem
  174. Jampi kangge lare umur 4-6 wulan ingkang kirang deres anggenipun nguyuh (386)
  175. Jampi mules utawi boten saged wawratan
  176. Jampi sakit kembung lare umur 5-7 wulan
  177. Jampi lare sakit watuk
  178. Jampi watuk rah (387)
  179. Sanes warni
  180. Jampi sanes warni
  181. Jampi kangge lare umur 9-18 wulan (388)
  182. Jampi sakit watuk lare alit
  183. Jampi watuk lare kang umur setaun
  184. Jampi sakit watuk kangge lare umur 5 wulan
  185. idem
  186. Jampi sakit watuk kangge lare umur 5-8 wulan (389)
  187. idem
  188. idem
  189. Jampi sakit watuk kangge lare umur 1-2 taun
  190. Jampi sakit watuk kangge lare umur 3-5 taun lan diwasa
  191. Jampi sakit watuk seseg kangge lare umur 8-10 taun dan diwasa
  192. Jampi sakit watuk kangge lare umur 8-10 taun lan diwasa (391)
  193. Jampi sakit watuk kangge lare umur 5-8 taun
  194. Jampi sakit watuk kangge lare umur 1 taun
  195. Jampi sakit watuk kangge lare (392)
  196. Jampi sakit watuk kangge lare umur 9-12 wulan
  197. Jampi sakit watuk kangge lare umur 3-4 taun
  198. Jampi sakit watuk kangge lare umur 5-7 wulan
  199. Jampi sakit watuk kangge lare umur kirang saking setunggal taun (393)
  200. Jampi sakit watuk kangge lare umur 9-12 wulan
  201. Jampi sakit watuk kangge lare umur 2 ½ taun
  202. Jampi sakit watuk kangge lare
  203. idem
  204. Jampi sakit watuk kangge lare umur 5-7 wulan (394)
  205. Jampi sakit watuk kangge lare umur 9-12 wulan
  206. idem
  207. Sakit watuk seseg tumrap tiyang sepuh (395)
  208. Jampi sakit watuk kangge lare umur 1-2 taun
  209. Jampi watuk (396)
  210. Jampi cegukan
  211. Jampi watuk serak kanggo lare umur 3-10 taun
  212. Jampi watuk kangge taksih nesep
  213. Jampi sakit watuk sarta serak kangge lare
  214. Jampi kangge lare umur 3-4 taun kang sakit nguyuh (397)
  215. Jampi kangge lare umur 3-4 taun sakit nguyuh
  216. Jampi kangge lare umur 15-20 taun (398)
  217. idem
  218. Jampi kangge lare umur 1-3 taun (399)
  219. idem
  220. Jampi sakit tedhun/hernia (400)
  221. Tapelipun (402)
  222. Jampi kangge lare boten saged nguyuh (403)
  223. idem
  224. idem
  225. idem
  226. Jampi kangge tiyang diwasa kang boten saged toyan
  227. idem
  228. Sakit watuk kaworan slim kangge lare (404)
  229. Jampi boreh kangge lare sakit nguyuh mawi panas tis
  230. Jampi sakit panas tis lare umur 5-7 wulan (405)
  231. Jampi sakit panas tis lare lan diwasa
  232. idem
  233. Toya pangombenipun
  234. Borehipun lare panas tis (406)
  235. Jampi lare benter ing nglebet
  236. Jampi sakit benter lare umur 12 wulan
  237. Tapelipun
  238. Jampi sakit panas kangge lare umur 7-18 wulan (407)
  239. Sakit panas lare umur 5-12 wulan
  240. Jampi lare panas ing lebet
  241. Jampi lare sakit cacingen (408)
  242. Jampi sakit endrak cacing (409)
  243. Pupuk lare cacingen
  244. Jampi lare cacingen
  245. idem
  246. idem
  247. Jampi endhak-endhak cacing (410)
  248. Jampi cacingen lare umur 2-3 taun (411)
  249. Jampi sakit cacingen lare umur 2-3 taun
  250. Jampi sakit cacingen lare umur 1-3 taun(412)
  251. idem
  252. Jampi cacingen kangge lare umur 1-3 taun
  253. idem
  254. Jampi lare cacingen
  255. idem
  256. idem
  257. idem
  258. Jampi sakit cacingen (415)
  259. Sakit cacingen lare
  260. Jampi sakit cacingen lare umur 1½ taun (416)
  261. idem
  262. idem
  263. Jampi sakit cacingen kangge tiyang sepuh (418)
  264. Jampi sanesipun
  265. Jampi sakit cacingen kangge lare umur 1-2 taun
  266. Jampi sakit kangge lare umur 2-3 taun (419)
  267. Jampi sakit cacingen kangge lare umur 1½ taun
  268. Cekokipun lare cacingen (420)
  269. idem
  270. Jampi cacingen (421)
  271. Tapelipun lare cacingan
  272. Pilisipun lare cacingen
  273. Jampi cacingen kangge lare umur 1½ taun (422)
  274. Jampi cacingen lare lan tiyang sepuh
  275. Jampi cacingen santun warni
  276. Tapel angendhakaken cacing
  277. Jampi endhak-endhak cacing lare umur 3-4 taun (424)
  278. Jampi endhak-endhak cacing (426)
  279. Jampi santun warni (427)
  280. Jampi raceg, cacing minggah ing mripat kangge lare umur 2-3 taun

Artikel terkait

Maaf, komen kami tutup

silahkan klik untuk Kontak Kami atau Konsultasi Online