Artikel Wungli

Kayu Lanang

kayu-lanang-KhayasenegalensisL-Oroxylum-indicumLVent-4

木蝴蝶 Rempah kayu lanang ini memiliki nama latin:  oroxylum indicum (L) Vent /  Khaya sinegalensis L. Nama daerah : Kayu lanang, kajang jaler, Wungli ( Jawa), Pong prang (Sunda), dhangpedangan

Baca detil