Statistik Harga Kayu Lanang/Wungli

  • Kayu Lanang

    木蝴蝶 Rempah kayu lanang ini memiliki nama latin:  oroxylum indicum (L) Vent /  Khaya sinegalensis L. Nama daerah : Kayu lanang, kajang jaler, Wungli ( Jawa), Pong prang (Sunda), dhangpedangan