Artikel LUKA BAKAR RINGAN

LUKA BAKAR RINGAN

Berat atau ringannya luka bakar tergantung pada lama dan luasnya kulit badan yang terbakar. Luka bakar yang paling ringan menyebabkan warna merah pada kulit dan jika agak berat menimbulkan gelembung.

Baca detil